מבזקים

צו נשיאותי להעלות את שכר שעות החינוך נוספות

דמשק – סאנא

נשיא הרפובליקה ד”ר בשאר אל-אסד הוציא את הצו הנשיאותי מס’ (121) לשנה השוטפת 2024 לפיו יעולה שכר שעות החינוך  הנוספות בבתי ספר לחינוך יסודי, בתי ספר תיכוניים, בתי ספר תיכוניים של מלאכות  ומרכזי הכשרה מקצועית, בין אם הם מתוך הצוות החינוכי או מחוצה לו.